image

Casa do Frango

Portuguese African rice
Portuguese African rice
Bolo do Amêndoa – Portuguese almond cake
Bolo de Amêndoa – Portuguese almond cake
Piri-piri garlic prawns
Piri-piri garlic prawns